A G R E K O N, s.r.o.

A G R E K O N, s.r.o.

Masarykovo nám. 110
334 01 Přeštice
IČ: 45348618

Informace o kanceláři A G R E K O N, s.r.o.

AGREKON , s.r.o. je účetní firma z Plzeňska, která na stejném místě podniká od roku 1992. Za tu dobu máme širokou klientskou základnu od fyzických osob, přes menší firmy až po velké společnosti. Naším cílem je dlouhodobé poskytování komplexních účetních služeb s důrazem na jejich včasnost a bezchybnost. Od roku 1992 nabízíme komplexní ekonomické služby na stejném místě. Více než 90% našich zákazníků jsou naši stálí klienti, kteří s námi spolupracují dlouhodobě. I to je ukazatelem jejich spokojenosti a naší kvalitní práce. 

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE:

Jsme členy Komory daňových poradců ČR a našim klientům poskytujeme poradenství a konzultace. Pro vyšší ochranu a jistotu klienta jsme ze zákona pojištěni. Pojištěn je i daňový poradce.

Konzultace, účetní poradenství a služby jsou zaměřeny na:

 • zastupování při kontrolách a vytýkacích řízení finančních úřadů
 • odvolání proti rozhodnutím
 • zavádění vnitropodnikových směrnic a toku účetních dokladů
 • založení a ukončení podnikání
 • daňová optimalizace
 • tvorba vzorových podání a smluv a další

KONTROLNÍ DOHLED:

 • služba je levnější než provoz vlastní účtárny nebo ekonomického úseku
 • informace pro řízení podniku jsou managementu poskytovány v reálném čase
 • rutinní účetní operace zpracovávají Vaši pracovníci a my provádíme kontrolní dohled
 • řešíme složitější účetní případy a neseme garance

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ - PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ:

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence
 • evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
 • zpracování bankovních a pokladních dokladů
 • aparát kontroly úhrad
 • účetní tiskové a přehledové sestavy
 • zpracování účetních závěrek a cash flow
 • zpracování přiznání k DPH
 • záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
 • zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech
 • zpracování účetní uzávěrky a zpracování účetních sestav a výkazů
 • rekonstrukce účetnictví
 • zúčtování pracovních cest
 • vedení účetnictví v konkurzech
 • zakázkové a střediskové účetnictví
 • zpracování účetní závěrky

DAŇOVÁ EVIDENCE - JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ:

 • zpracování bankovních a pokladních dokladů
 • vedení peněžního deníku
 • evidence závazků a pohledávek
 • faktury vystavené a přijaté
 • daňové přiznání k DPH včetně povinných sestav
 • aparát kontroly úhrad
 • účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy
 • závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
 • přehledy na OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • zpracování silniční daně včetně podání

Fotografie a videa

Kde nás najdete?